ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Το ΕΥΕQ είναι ένα ολοκληρωμένο ρομποτικό σύστημα που εφαρμόζεται στα τρακτέρ και τους λιπασματοδιανομείς των αγροτών και τους επιτρέπει να κάνουν διαφοροποιημένη λίπανση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξεχωριστού φυτού δημητριακών. Έτσι μειώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες λιπάσματος, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται και το περιβάλλον.

Most Recent Projects